XSDT - Kết quả xổ số Điện Toán 636 hôm nay - SXDT - KQXSDT636

Kết quả xổ số Điện toán 6x36

Thứ 4, ngày 25/04/2018
25 17 20 02 24 10

Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc

15 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
67
20 lần
85
20 lần
46
18 lần
31
17 lần
18
17 lần
40
17 lần
44
17 lần
29
16 lần
13
16 lần
97
16 lần
22
16 lần
96
16 lần
15
15 lần
27
15 lần
76
15 lần
15 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
91
8 lần
06
7 lần
66
7 lần
70
7 lần
09
7 lần
60
7 lần
20
7 lần
84
7 lần
93
7 lần
05
6 lần
19
6 lần
04
6 lần
58
6 lần
75
5 lần
14
4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên
93
22 ngày
05
12 ngày
47
11 ngày
88
11 ngày
89
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
4
124 lần
2
119 lần
8
118 lần
1
114 lần
6
112 lần
3
111 lần
9
106 lần
5
98 lần
7
94 lần
0
84 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
7
119 lần
8
115 lần
3
114 lần
6
113 lần
2
112 lần
5
111 lần
1
110 lần
0
99 lần
4
94 lần
9
93 lần