Thống kê chu kỳ dàn loto miền bắc | ketqua102.com

Thống kê chu kỳ dàn loto miền bắc

loading
loading
Dàn số:    00,99
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là :     12 ngày, tính cả ngày về ( 12/12/2017 đến ngày 24/12/2017 )
Điểm gan đến nay là :    0 ngày (Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 26/04/2018 )