Thống kê lô gan miền bắc, thong ke lo gan xsmb cực đại

Thống kê lô tô gan xsmb

loading
loading
Các cặp số loto gan chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 40 ra ngày 10/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 10
Cặp số 47 ra ngày 10/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 10
Cặp số 32 ra ngày 10/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 10
Cặp số 16 ra ngày 10/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 10
Cặp số 97 ra ngày 09/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 11
Cặp số 48 ra ngày 08/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 12
Cặp số 70 ra ngày 08/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 12
Cặp số 43 ra ngày 07/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 13
Cặp số 72 ra ngày 07/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 13
Cặp số 17 ra ngày 07/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 13
Cặp số 18 ra ngày 06/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 14
Cặp số 86 ra ngày 06/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 14
Cặp số 69 ra ngày 05/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 07 ra ngày 05/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 65 ra ngày 04/02/2018 đến ngày 20/02/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày loto gan cực đại 21 18 22 18 34 21 24 14 21 21
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày loto gan cực đại 33 26 18 23 25 18 20 29 23 20
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày loto gan cực đại 15 28 24 16 22 22 28 14 17 25
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày loto gan cực đại 18 18 22 18 18 21 27 20 26 15
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày loto gan cực đại 18 20 25 20 30 20 23 29 27 14
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày loto gan cực đại 18 23 16 17 18 16 20 19 35 18
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày loto gan cực đại 22 18 28 26 17 29 24 22 20 21
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày loto gan cực đại 18 22 20 18 36 16 18 16 33 17
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày loto gan cực đại 17 17 20 27 20 22 28 15 17 23
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày loto gan cực đại 23 22 23 13 22 19 25 18 24 20