Thống kê tần số nhịp loto | ketqua102.com

Thống kê tần số nhịp lô tô

loading
loading
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
14/02/2018 Thứ 4 G44 (1 lần) 2
12/02/2018 Thứ 2 G41 (1 lần) 7
05/02/2018 Thứ 2 G35 (1 lần) 3
02/02/2018 Thứ 6 G44 (1 lần) 8
25/01/2018 Thứ 5 G72 (1 lần) 2
23/01/2018 Thứ 3 G72 (1 lần) 3
20/01/2018 Thứ 7 G53 (1 lần) 4